Danh mục sản phẩm

  Danh mục sản phẩm bằng tiếng Anh
  Điền thông tin của bạn là cần thiết để tải về danh mục sản phẩm.

  1. Vui lòng nhấp vào hộp kiểm của danh mục mà bạn yêu cầu
  2. Vui lòng điền thông tin của bạn vào mẫu dưới
  3. Vui lòng nhấp vào "Đồng ý và kiểm tra nội dung đầu vào"

  ※Chứng chỉ máy chủ SSL VeriSign được cài đặt trên trang web này.
  Tất cả các thông tin đã nhập được mã hóa để bảo vệ sự riêng tư.

  Vui lòng kiểm tra nội dung và nhấp vào nút "Đồng ý và chuyển đến trang tải xuống" bên dưới.

  Sản phẩm vệ sinh

  Double sequence valves

  Double Sequence Valves

  Double sequence valves Small Dia

  Double sequence valves Small Dia

  Butterfly Valves

  Butterfly Valves

  Compact type Butterfly Valves

  Compact type Butterfly Valves

  DA Type Diaphragm Valves

  DA Type Diaphragm Valves

  Ball Valves

  Ball Valves

  Sanitary Valves

  Sanitary Valves

  Control Valves

  Control Valves

  Sampling Valves

  Sampling Valves

  Auxiliaries

  Auxiliaries

  Sensor

  Sensor

  Piping Material

  Piping Material

  Centrifugal Pumps

  Centrifugal Pumps

  Tank Safety Equipment

  Tank Safety Equipment

  Single Use CIP-Unit

  Single Use CIP-Unit

  Clean System

  Clean System

  Valve Control Head

  Valve Control Head

  DH Type Diaphragm Valves

  DH Type Diaphragm Valves

  Shell and Tube Heat Exchanger

  Shell and Tube Heat Exchanger

  Self Priming Pumps

  Self Priming Pumps

  Double Seal Sequence Valves Non-Leak

  Double Seal Sequence Valves Non-Leak

  Single Seal Valves

  Single Seal Valves

  Process Engineering

  Process Engineering

  UHT-Unit

  UHT-Unit

  Tank

  Tank

  Tank Valves

  Tank Valves

  Tên công ty *
  Tên liên lạc *
  Địa chỉ

  Quốc gia

  Địa chỉ

  Thư điện tử *


  ※Vui lòng nhập lại địa chỉ thư điện tử để xác nhận.

  Chi tiết liên hệ

  ■Chính sách bảo mật

  Thông tin cá nhân có được từ trang web này sẽ được quản lý chặt chẽ theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

  Ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ được quy định trong Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, chúng tôi sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của cá nhân.