Chính sách
bảo mật


Công ty cổ phần thương mại Toste (hay còn gọi là “TOSTE”) luôn ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng (hay còn gọi là “Thông tin cá nhân”) bằng cách quản lý nó một cách nghiêm ngặt nhất. công ty chúng tôi luôn nỗ lực phổ biến, áp dụng, quản lý nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật trong việc bảo vệ thông tin cá nhân.

1.Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

TOSTE sẽ sử dụng Thông tin cá nhân được cung cấp bởi khách hàng trong phạm vi của các mục đích sau.

(1) Xác nhận đơn đăng ký mua sản phẩm, giao hàng, liên hệ, thông báo, quản lý cần thiết cho các giao dịch.
(2) Gửi các danh mục sản phẩn và tài liệu.
(3) Cung cấp và đề xuất thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và tiến hành các hoạt động quảng bá.
(4) Tiếp nhận và phúc đáp về các thắc mắc, câu hỏi, vv liên quan đến sản phẩn, dịch vụ v.v.
(5) Thông tin về việc tổ chức các chương trình sự kiện và chiến dịch sản phẩm.

Nếu chúng tôi sử dụng thông tin cho các mục đích không được chỉ định ở đây, chúng tôi sẽ thông báo trước mục đích khi cung cấp thông tin cá nhân hoặc sau khi nhận được sự đồng ý của khách hàng trước khi sử dụng.

Tuy nhiên, trong các trường hợp sau đây, mục đích sử dụng có thể không được thông báo.

(1) Trong trường hợp Thông tin cá nhân được cung cấp thông qua các cuộc hội thảo, trao đổi với nhân viên bán hàng của TOSTE và trao đổi danh thiếp, v.v.
(2) Trong trường hợp nhận danh thiếp, v.v. tại các sự kiện.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không sử dụng Thông tin cá nhân mà không được phép ngoài các mục đích hợp pháp này.

2.Tiết lộ và cung cấp cho bên thứ ba

TOSTE có thể ủy thác Thông tin cá nhân do khách hàng của chúng tôi cung cấp cho công ty thứ 3 nhằm hoàn thành các mục tiêu được viết ra trong mục 1. Ngoài ra, TOSTE có thể cung cấp Thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong các trường hợp sau.

(1) Trong trường hợp tiết lộ hoặc cung cấp được yêu cầu bởi pháp luật.
(2) Trong trường hợp có một mối nguy hiểm khẩn cấp cho tính mạng con người, cơ thể, tài sản, v.v. và có một nhu cầu khẩn cấp, và rất khó để có được sự đồng ý của người đó.
(3) Trong trường hợp sử dụng mà không xác định khách hàng.

TOSTE có thể chia sẻ thông tin cá nhân được cung cấp bởi khách hàng với các công ty liên kết để đạt được mục đích sử dụng được nêu trong mục 1).
Thông tin được chia sẻ giới hạn ở tên công ty, liên kết, vị trí, tên, mã bưu chính, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email và chi tiết giao dịch (ngày, tên sản phẩm, số lượng, số tiền, tình trạng thanh toán, v.v.).
Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm quản lý việc chia sẻ thông tin khách hàng.

3.Về biện pháp an toàn

TOSTE quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn và đúng cách, duy trì các quy định nội bộ và thực hiện các biện pháp an toàn để ngăn chặn và sửa chữa việc sử dụng trái phép, mất mát, phá hủy, rò rỉ và giả mạo. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả nhân viên sự giáo dục cần thiết liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân và quản lý phù hợp.

Khi thuê ngoài, việc xử lý thông tin cá nhân ra bên ngoài dựa trên phạm vi mục đích sử dụng với sự đồng ý của khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện giám sát cần thiết và phù hợp đối với công ty thuê ngoài.

4.Tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, đình chỉ sử dụng Thông tin cá nhân

Nếu có yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa hoặc yêu cầu đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, TOSTE sẽ xác nhận danh tính của bạn và trả lời theo quy trình quy định.

TOSTE quản lý thông tin khách hàng trong bộ phận cung cấp thông tin. Để tiết lộ, sửa chữa, xóa hoặc yêu cầu đình chỉ, vui lòng liên hệ với người phụ trách đã cung cấp thông tin khách hàng.

Nếu bạn không biết thông tin liên lạc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mục "Liên hệ để biết thông tin cá nhân”.

Trang web này sử dụng Google Analytics để thu thập thông tin truy cập vào trang web để hiểu trạng thái sử dụng của trang web. Trên trang web, chúng tôi sử dụng cookie do Google cung cấp để thu thập thông tin từ người dùng, nhưng chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân.

Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng Google Analytics được quản lý theo chính sách bảo mật của Google.
Vui lòng kiểm tra trang web Google Analytics để biết các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật cho Google Analytics.
 ・Điều khoản dịch vụ của Google Analytics (liên kết ngoài)
 ・Chính sách bảo mật của Google (liên kết ngoài)

《Giới thiệu về cài đặt cookie》
Bạn có thể từ chối hoặc hạn chế việc nhận cookie bằng cách cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, một số chức năng của trang web này có thể không khả dụng. Vui lòng liên hệ với nhà phát triển / nhà cung cấp của từng trình duyệt để biết phương pháp cài đặt trình duyệt.

Bạn cũng có thể tắt phân tích Google Analytics bằng cách tải xuống và cài đặt tiện ích bổ sung chọn không tham gia Google Analytics từ liên kết sau:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=jp

6.Về sửa đổi

"Chính sách bảo mật" này có thể được sửa đổi theo các sửa đổi của luật pháp và các quy định, thay đổi môi trường xã hội, mở rộng dịch vụ do Công ty cung cấp, thay đổi mục đích sử dụng, v.v.
Vui lòng kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên.
Ngay cả trong trường hợp sửa đổi, chúng tôi sẽ giữ nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân.

7.Thông tin liên hệ cho các vấn đề liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân

Liên hệ để biết thông tin cá nhân

■ Gửi email info@toste.co.jp
■ Gửi fax +81-6-6586-0708
■ Gửi thư Địa chỉ : 1-32, 2-Chome, Honden, Nishi-ku, Osaka, 550-0022 Japan

Chính sách
bảo mật
thông tin


Công ty trách nhiệm hữu hạn TOSTE định hướng trở thành một công ty làm hài lòng khách hàng và mọi người tham gia vào các sản phẩm của chúng tôi.

Nguyên tắc hướng dẫn cho các hoạt động

(1) TOSTE quan tâm đến các cách thức tổ chức và kỹ thuật phù hợp để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của tài sản thông tin và đáp ứng với việc thay đổi công nghệ thông tin và các mối đe dọa mới.
(2) TOSTE luôn cố gắng nâng cao nhận thức và duy trì nhận thức bằng cách tiến hành giáo dục bảo mật thông tin và phổ biến triệt để chính sách cho tất cả nhân viên.
(3) TOSTE đặt mục tiêu cho hệ thống quản lý và bảo mật thông tin, thường xuyên kiểm tra và liên tục cải thiện và duy trì chúng.
(4) TOSTE giao trách nhiệm và quyền hạn cho người phụ trách quản lý để thực hiện, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý.