Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã gửi
yêu cầu vào website của chúng tôi.

Cảm ơn tin nhắn của bạn. Nó đã được gửi đi.

Sau khi xác nhận nội dung chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Nếu bạn không biết về e-mail này,
vui lòng liên hệ với địa chỉ e-mail sau.

 

Đến Bộ phận thương mại/h3>

TEL : +81-6-6585-2277
FAX : +81-6-6583-1605

(Các ngày trong tuần: 9:00 – 17:00 các ngày trong tuần theo giờ Nhật Bản)
*Hỗ trợ tiếng Anh và Trung Quốc